توجه: وارد کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است.
*شماره کارت          
شماره 19 رقمی(بانک های سپه و تجارت) و یا 16 رقمی (سایر بانک ها) روی کارت
*کد امنیتی مقدار نشان داده شده در تصویر را وارد نمایید:

     
در صورتیکه عملیات مورد نظر، از نوع خرید از طریق پایانه های خرید فروشگاهی (دستگاه Pos)بوده است، گزینه زیر را انتخاب کنید: